Print

Опис на огласот

Опис на огласот: Стоматолошката комора на Македонија вработува дипломиран правник со положен правосуден испит и една година искуство од областа на административното право. Додатни знаења и способности: познавање на албански и англиски јазик. Износ на основната плата: 24.000,00 денари, Работно време: 07:30 - 15:30 часот

Контакт информации

Презиме, име: Стоматолошка комора на Македонија
Телефон: 02/3246-820
Поштенски код: 1000
Град/Општина: Кисела Вода
Email: Email: skm@skm.mk
nopic