Print

Опис на огласот

Опис на огласот: 1, за Нотарски Приправник -дипломиран правник
2,Нотарски Заменик- Дипломиран правник + 2 години работен стаж по полагање на правосуден/ нотарски испит

Контакт информации

Презиме, име: Сихана Зибери шабани
Телефон: 070470467
Поштенски код: 1000
Град/Општина: Скопје
Email: Email: sihana_ziberi@hotmail.com
nopic