Print

Опис на огласот

Опис на огласот: Меѓународно училиште Максимилијан објавува оглас за вработување на наставен и ненаставен кадар и тоа:

1.Одделенски наставник
2.Наставник по природни науки
3.Наставник по општествени науки
4.Наставник по математика
5.Наставник по информатика
6.Наставник по англиски јазик
7. Психолог
8. Дефектолог

Потребни квалификации:

Кандидатите треба да имаат завршено високо образование VII/I степен или 240 ЕКТС од соодветната област-наставна насока (за наставниот кадар);
Висок степен на познавање на англиски јазик-наставата се изведува на англиски јазик;
Предност имаат кандидати со најмалку една година работно искуство во формално образование


Заинтересираните кандидати е потребно да испратат CV и копија од диплома за завршено високо образование на info@maximilian.edu.mk.

Кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови ќе бидат повикани на интервју.

Контакт информации

Презиме, име: International School Maximilian
Телефон: 023099925
Поштенски код: 1000
Град/Општина: Скопје
Email: Email: info@maximilian.edu.mk
nopic