Print

Опис на огласот

Образование: Средна стручна спрема-ССС
Опис на огласот: Производителот на сувомесни производи и трговец на големо со прехрамбени производи ПЕКАБЕСКО АД заради остварување на своите цели објавува оглас за следнава работна позиција:

ВИЉУШКАРИСТ

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

-Минимум средна стручна подготовка,
-Со работно искуство од најмалку 2 ( две ) години во возење на моторен и електричен виљушкар,
-Поседување на лиценца за ракување и управување со моторен и електричен виљушкар.

Работни услови:

-Работниот однос се склучува на определено време 3 месеци (со можност за продолжување),
-Нето плата од 27.000,00 денари,
-Обезбеден е топол оброк и превоз,
-Работното време е од понеделник – петок, од 11 до 19 часот (сабота дежурства),
-Неделното работно време изнесува 40 часа.

Напомена:

-Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 10 дена по истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавените кандидати.
-Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ги задоволуваат критериумите.
-Испратете го вашето CV ( молба ) на е-маил cv@pekabesko.com.mk
-Апликациите да се достават заклучно со 27.05.2022 година.

Пекабеско АД

Контакт информации

Презиме, име: Пекабеско Ад
Телефон: 022656565
Поштенски код: 1000
Град/Општина: Илинден
Email: Email: cv@pekabesko.com.mk
ВИЉУШКАРИСТ-1 ИЗВРШИТЕЛ