Print

Опис на огласот

Образование: Средна стручна спрема-ССС
Опис на огласот: Производителот на сувомесни производи и трговец на големо со прехрамбени производи ПЕКАБЕСКО АД заради остварување на своите цели објавува оглас за следнава работна позиција:

ВОЗАЧИ НА ТОВАРНИ ВОЗИЛА - КАМИОН

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:
- средна стручна подготовка
- со работно искуство како возач
- возачка дозвола Ц категорија
- предност имаат кандидати кои работеле на дистрибуција на храна
Работни услови:
- работниот однос се склучува на определено време (пробен период) со можност за продолжување,
- вкупни примања до 40.000,00 денари,
- работното време е 40 часа неделно.

Напомена:
- Потребно е да бидете со место на живеење/престоjувалиште во Скопје или од околината.
- Возилото се превзема од седиштето на Пекабеско Ад и по извршениот работен ангажман се враќа во компанијата.
- Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 5 дена по истекот на рокот за пријавување.
- Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ги задоволуваат критериумите.
- Молбите на кандидатите кои немаат работно искуство од областа нема да се разгледуваат.
- Испратете го вашето CV ( молба ) на е-маил cv@pekabesko.com.mk
- Апликациите да се достават заклучно со 31.05.2022 година.

Пекабеско АД

Контакт информации

Презиме, име: Пекабеско
Телефон: 022656565
Поштенски код: 1000
Град/Општина: Илинден
Email: Email: cv@pekabesko.com.mk
ВОЗАЧ НА ТОВАРНО ВОЗИЛО - ТМВ со бруто носивост од мах 7тона