Print

Опис на огласот

Образование: ВСС-Економски факултет ( сметководство и ревизија или финансиски менаџмент )
Опис на огласот: РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:
- Економски факултет - отсек сметководство,ревизија или финансиски менаџмент,
- Со најмалку 2 години работно искуство во областа,
- Одлични компјутерски вештини ( MS-Office , Internet, Windows),
- Комуникациски способности,
- Англиски јазик,
- Способност за тимска работа,
- Возачка дозвола Б категорија.

Работни задачи:
- Изработка на дневни,неделни,месечни и годишни финансиски и менаџерски извештаи,
- Контрола на цени,трошоци, приходи и расходи,
- Контрола на спроведување на стандардите под кои работи компанијата,
- Работа со база на податоци,
- Водење евиденции за основни средства,вработени и др.
- Изработка и следење на исполнување на годишниот бизнис план.

Работни услови:
- Работниот однос се склучува на определено време од 6 месеци ( со можност за продолжување ),
- Плата 30.000,00 ден,
- Обезбеден е топол оброк,
- Неделното работно време изнесува 40 часа, од понеделник-петок.

Напомена:
- Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 5 дена по истекот на рокот за пријавување.
- Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ги задоволуваат критериумите,
- Испратете го вашето CV ( апликација ) на е-маил cv@pekabesko.com.mk
- Апликациите да се достават заклучно со 01.05.2022 година.

Пекабеско АД

Контакт информации

Презиме, име: Пекабеско Ад
Телефон: 022656565
Поштенски код: 1000
Град/Општина: Илинден
Email: Email: cv@pekabesko.com.mk
Референт за план и анализа