Претплата

Едноставна и ефтина претплата

Огласи за вработување на www.Rabota.eu.mk 
10 огласи за 3.200 денари

ПЛАТЕТЕ: 
Кликни за ОнЛине со кредитна картица или на
жиро сметка: 270066673500168
Елком Груп ДОО

Сите останати огласи на www.Oglasnik.eu.mk 
10 огласи  499 денари

ПЛАТЕТЕ: 
Кликни за ОнЛине со кредитна картица или на
жиро сметка: 270066673500168
Елком Груп ДОО

Информации
- Кредитите за објавување огласи ќе Ви бидат одобрени во рок од 3-4 часа од евидентирање на уплатата а истите може да ги искористите кога сакате без никакви временски ограничувањаа.
- Фактура ќе ви виде издадена во рок од 1 ден од евидентирање на уплатата
- ОнЛине уплата може да извршите со било која дебитна/кредитна картица а сите уплати поминуваат преку Стопанска Банка
- Сите објавени огласи ние ги промовираме на социјални мрежи со над 100.000 следбеници
- Со  секоја прва регистрација добивате еден бесплатен оглас
- За сите останати информации Ви стоиме на располагање на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.